مقاله ارايه يک مدل رياضي براي برنامه ريزي تيم پرواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۷۰ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ارايه يک مدل رياضي براي برنامه ريزي تيم پرواز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي تيم پرواز
مقاله مجموعه پرواز
مقاله پرواز بدون بليط
مقاله برنامه ريزي عدد صحيح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي كميجاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله برنامه ريزي تيم پرواز عبارتست از تعيين مجموعه پروازهاي متوالي كه يك تيم (شامل مهمانداران و كادر فني) بايد انجام دهد. در اين مقاله فرض مي شود تعداد و مشخصات كليه پروازهايي كه يك شركت هواپيمايي بايد پوشش دهد (شهرهاي مبدا و مقصد و زمان پرواز) از پيش معلوم است و بايد برنامه كاري هر تيم يا همان ليست و توالي پروازهايي كه هر تيم بايد انجام دهد را مشخص نمود. طبيعي است كه براي پوشش دادن كل پروازهاي يك شركت، مي توان مجموعه برنامه هاي متعددي را تدوين نمود كه بابت هر يك هزينه متفاوتي به تيم پرواز پرداخت مي شود. هدف اين مقاله ارائه يك مدل رياضي جديد است كه قادر خواهد بود حالت پروازهاي بدون بليط را نيز پوشش دهد. مدلهاي موجود با هدف كمينه شدن دستمزد پرداختي به تيم پرواز ارايه شده اند اما مدل پيشنهادي بدنبال كمينه كردن هزينه كل (دستمزد خلبانان و پروازهاي بدون بليط) است.