مقاله ارايه يک مدل رياضي مناسب جهت تخصيص منابع حوزه پژوهشي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزکوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۵۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ارايه يک مدل رياضي مناسب جهت تخصيص منابع حوزه پژوهشي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزکوه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصيص منابع
مقاله تصميم گيري چند هدفه
مقاله مدل رياضي
مقاله برنامه ريزي آرماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش متولي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: درويش متولي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اسفنديار محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شک هدف اساسي برنامه ريزي، تقليل ميزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالي و اتخاذ تدابيري جهت هماهنگي براي دستيابي به موفقيت هاي بهتر است. به علت محدوديت منابع و نامحدود بودن نيازهاي اين حوزه ها، مساله تخصيص بهينه منابع مطرح مي شود. تخصيص بهينه منابع مهم ترين ابزار اجراي استراتژي و برنامه اي بلند مدت براي حوزه پژوهشي دانشگاه ها است و سياست ها و هدف هاي برنامه هر حوزه پژوهشي، در تخصيص بهينه منابع به فعاليت ها انعکاس مي يابد. با توجه به اينکه تخصيص منابع در حال حاضر به روش سنتي و مبتني بر تجربيات و استدلال ذهني نيزوي انساني مي باشد و استفاده از آن سبب ايجاد نارضايتي است و قابليت تعميم پذيري و انطباق دليل رياضي ندارد. لذا هدف از اين پژوهش استفاده از تئوري رياضي جهت نزديک کردن کميت و کيفيت استدلال انساني به استدلال رياضي مي باشد و سعي مي شود با بررسي هاي دقيق و ارايه يک مدل مناسب جهت تخصيص بهينه منابع در حوزه تحت مطالعه ارايه شود.