مقاله ارايه چارچوب ارزيابي ميزان استفاده از تحليل ثبت اختراع در مراكز پژوهشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در سياست علم و فناوري از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارايه چارچوب ارزيابي ميزان استفاده از تحليل ثبت اختراع در مراكز پژوهشي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبت اختراع
مقاله تحليل ثبت اختراع
مقاله مراكز پژوهشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مستندات ثبت اختراع شامل اطلاعات كمياب و نتايج پژوهش هاي كاربردي است. تحليل اطلاعات ثبت اختراع سبب ايجاد بينش جديد در خصوص محيط تجاري و پژوهشي مي شود. شناسايي كاربردهاي تحليل ثبت اختراع ضمن پاسخ دادن به بسياري از نيازهاي اطلاعاتي و كمك به تصميم گيري در مراكز پژوهشي، سبب آشنايي و ترغيب پژوهشگران و مديران براي استفاده از اين ابزار جديد در موضوع پژوهش مي گردد.
هدف از اين مقاله ارايه يك چارچوب مفهومي مناسب براي ارزيابي ميزان استفاده از تحليل ثبت اختراع در مراكز پژوهشي است. در اين راستا تعيين كاربردهاي تحليل ثبت اختراع در مراكز پژوهشي به عنوان هدف دوم مطرح مي باشد.
اين تحقيق از نوع كيفي است و نتايج آن از طريق مطالعات كتابخانه اي، پرسش نامه، مصاحبه با خبرگان (نيمه ساختاريافته)، مشاركت پژوهشگر در پژوهش و همچنين استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) به دست آمده است. در پايان چارچوب مفهومي “سلسله مراتبي” به عنوان چارچوب ارزيابي برتر (مناسب) شناسايي و زير بخش هاي آن نيز تعيين شد. اين ساختار به سه سطح كلان (راهبردي)، مياني (رقابتي) و عملياتي (فني) تقسيم بندي شده و در آن ۷۵ كاربرد تحليل ثبت اختراع در مراكز پژوهشي شناسايي و در دسته بندي هاي مختلف ارايه شده است.