مقاله ارايه چارچوب تدوين استراتژي هاي منابع انساني با تاکيد بر بعد دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارايه چارچوب تدوين استراتژي هاي منابع انساني با تاکيد بر بعد دانش
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي منابع انساني
مقاله نقشه دانش
مقاله اکتشاف دانش
مقاله بهره برداري دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در دنياي کسب و کار منابع انساني به عنوان سرمايه اساسي سازمان ها در کنار منابع فناوري، مالي و … مطرح بوده و در حقيقت رکن اساسي هر سازمان در برآورده ساختن استراتژي ها و حصول اهداف مي باشد. با توجه به اهميت منابع انساني، پژوهش حاضر براي ارایه چارچوبي هدف گذاري شده است که از طريق آن بتوان استراتژي هاي منابع انساني را با تاکيد بر بعد دانش که امروزه يکي از اصلي ترين منابع ايجاد مزيت رقابتي در سازمان ها مي باشد، تدوين کرد. در مدل ها و رويکردهاي پيشين، عدم توجه به بعد دانش کارکنان در تدوين استراتژي هاي منابع انساني به صورت يک خلا کليدي قابل مشاهده مي باشد که مي توان تفاوت اساسي چارچوب توسعه يافته در اين پژوهش را با مطالعات قبل در توجه به بعد دانش به عنوان يکي از تعيين کننده ترين ابعاد به خصوص براي سازمان هاي دانش محور موجود در تصميمات استراتژيک منابع انساني دانست که در حقيقت نوآوري و نتيجه اصلي اين پژوهش نيز همين چارچوب تدوين استراتژي هاي منابع انساني با تاکيد بر بعد دانش مي باشد که مي تواند در کسب و کارهاي نوين عصر حاضر که در حال حرکت به سوي دانش محوري مي باشند، مورد استفاده قرار گيرد. براي اعتبار سنجي چارچوب پيشنهادي از روش نظر خبرگان که يکي از روش هاي تحقيق در مطالعات کيفي مي باشد، استفاده شده است.