مقاله ارايه چارچوب معماري زنجيره تامين محصولات بر پايه زيرساخت ICT روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۷۶ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: ارايه چارچوب معماري زنجيره تامين محصولات بر پايه زيرساخت ICT روستايي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ICT روستايي
مقاله زنجيره تامين محصولات
مقاله معماري سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: مراتي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه توسعه قابليتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب گسترش کاربردهاي آن در حوزه هاي گوناگون شده است. از طرفي اين امر باعث شده است تا به ICT نه تنها به عنوان يک ابزار تسهيل کننده بلکه به عنوان يک توانمندساز در راستاي دستيابي به اهداف، نگاه شود. حوزه روستايي از جمله حوزه هايي است که طي سالهاي اخير براي توسعه زيرساختهاي ICT در کشور مورد توجه قرار گرفته است.
براي اين منظور تلاش شده است تا در قالب طرح ICT روستايي، توانمندسازهاي اين زيرساخت در راستاي دستيابي به اهدافي همچون توانمندسازي روستايي، کاهش فقر، افزايش رفاه و کاهش مشکلات حوزه روستايي مورد استفاده قرار گيرد. با اينکه اين طرح در بعد سخت افزاري و شبکه اي از پيشرفت خوبي برخوردار بوده، اما با اين حال متدلوژي جامع و برنامه منسجمي براي توسعه برنامه هاي کاربردي متناسب بر روي اين زيرساخت وجود ندارد.
از اين رو در پژوهش حاضر با تکيه بر مباحث معماري سازماني-که ديدگاهي مناسب براي تامين نياز فوق را فراهم مي آورد-چارچوب معماري خاصي بر پايه زيرساخت ICT روستايي ارايه شده است. از طرفي به دليل اهميت زنجيره تامين محصولات کشاورزي در حوزه روستايي و اتکاي معيشتي روستاييان به اين فرايند هسته اي، چارچوب معماري مربوطه با تاکيد بر اين فرايند توسعه يافته است. اين پژوهش بر اساس روش تحقيق تئوري مفهوم سازي بنيادي به انجام رسيده و چارچوبي سه لايه را براي معماري زنجيره تامين محصولات ارايه کرده است. در انتها نيز چارچوب معماري به دست آمده با چارچوبهاي معماري مطرح، مقايسه شده است.