مقاله ارايه چارچوب مفهومي جانمايي استراتژي هاي قيمت گذاري در چرخه عمر محصول بر اساس نقاط مرجع استراتژيک بازاريابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارايه چارچوب مفهومي جانمايي استراتژي هاي قيمت گذاري در چرخه عمر محصول بر اساس نقاط مرجع استراتژيک بازاريابي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي هاي قيمت گذاري
مقاله چرخه عمر محصول
مقاله نقاط مرجع استراتژيک بازاريابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نژاد عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در محيط بسيار پوياي بازار امروز، همگام با تغييرات محصول، بازار و رقابت در طول زمان، استراتژي هاي بازاريابي شرکت نيز بايد تغيير کنند. چرخه عمر محصول، مي تواند بيانگر تغييراتي باشد که شرکت در مسير حرکت محصول در چرخه عمر خود، اعمال مي کند. استراتژي هاي قيمت گذاري نيز بايد با ساير استراتژي هاي شرکت هماهنگ باشند. مديران بايد بدانند چگونه قيمت مناسب را تعيين کنند.
در ادبيات مربوطه، تلاش زيادي براي تعيين استراتژي هاي قيمت گذاري در هر مرحله از چرخه عمر محصول صورت نگرفته است. از اين رو، با توجه به اهميت موضوع قيمت و کاربرد چرخه عمر محصول در برنامه ريزي و تصميم گيري هاي مرتبط با محصولات فعلي و آينده، مقاله حاضر با مرور ادبيات موضوع، دو نقطه ي مرجع استراتژيک «رقابت» و «توجه به مشتريان جديد» را شناسايي و سه رويکرد رايج قيمت گذاري، رويکرد مبتني بر «هزينه»، «مشتري» و «رقابت»، را در چرخه عمر محصول، جانمايي کرده است. با تعيين رويکردهاي قيمت گذاري هر مرحله، سيزده استراتژي قيمت گذاري نيز در مراحل مختلف چرخه عمر محصول جانمايي شده اند.