سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهران رشیدی – برق منطقه ای هرمزگان
مصطفی پرنیانی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

حفاظت خطوط جبران شدة سری مسئلة پیچیده ای است زیرا امپدانس سری خط، در محل نصب خازن به طور ناگهانی تغییر می کند که باعث می شود جریان خط، ولتاژ و امپدانس ظاهری اندازه گیری شده توسط رله نیز تغییر کند . بسته به محل خطا، محل نصب خازن و درجة جبرانسازی، ممکن است رله در تشخیص خطا اشتباه کرده و به درستی عمل نکند . در این مقاله الگوریتمی ارایه می کنیم که بکمک آن بتوان خطوط انتقال جبران شده با خازن سری را به نحو بسیار مناسبی حفاظت کرد . این الگوریتم بر مبنای نوسانات فرکانس پایین که به هنگام وقوع خطا در خطوط جبران شدة سری رخ می دهد استوار بوده و با اندازه گیری امپدانس در دو فرکانس، تعیین می کند که آیا خازن در حلقة خطا قرار دارد یا خیر و بکمک آن، وقوع خطا در خطوط جبران شدة سری را تشخیص
داده و محل وقوع آن را نیز مشخص می کند .