سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید احمد بزاز جزایری – دکتری مدیریت آموزشی – کارشناس ارشد آموزش و ارزشیابی – سازمان توسعه و نوسا

چکیده:

کیفیت زندگی کاری بعنوان یک رویکرد منابع انسانی – محور و انگیزشی است که توازن زندگی شغلی و شخصی و بهبود عملکرد فرد و سازمان را بهمراه دارد. بهبود سطح کیفیت زندگی کاری بهبود رضایت شغلی تقویت یادگیری مدیریت بهتر و بهبود روحیه منابع انسانی سازمان را بدنبال دارد. مفهوم کیفیت زندگی کاری امروزه به یک موضوع اجتماعی – سازمانی عمده در سرتاسر دنیا مبدل شده است ، در حالیکه در گذشته فقط تاکید بر زندگی شخصی بود ، در جامعه امروز بهبود زندگی کاری به صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان و کارکنان آن در آمده است. ارتقاء سطح کیفیت زندگی کارکنان در سازمان ها مستلزم شناخت نسبت به مولفه های آن است. ادراک و برداشت ذهنی کارکنان نسبت به مولفه های کیفیت زندگی کاری بیانگر وضعیت خوب یا ضعیف آن در سازمان است. در مقاله حاضر الگویی برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری منابع انسانی که بر اساس یافته های پژوهشی نگارنده تدوین شده است ، ارائه گردیده است . این الگو مشتمل برسه عامل ساختاری-مدیریتی ، روانشناختی و اجتماعی است و دارای پانزده مولفه اصلی و برخوردار از رویکرد سیستمی است. این الگو اطلاعات مهمی را در خصوص زمینه های قابل بهبود در حوزه منابع انسانی در اختیار مدیران سازمانها قرار می دهد . این اطلاعات می تواند به تدوین سیاست های حمایت گرایانه از سرمایه های انسانی کمک کند.