سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین نبی زاده – دانشجوی دکتری بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
منصور غیاث الدین – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خد

چکیده:

آلاینده های خروجی از منابع آلوده کننده به مجرد خروج از منبع در محیط پخش می شوند. نحوه پخش این آلاینده ها و ویژگی های آن در ارزیابی تسهیلات مربوطه و اثرات آنها بر محیط بسیار حائز از اهمیت است. در بسیاری از مطالعات نظیر مطالعات ارزیابی اثرات توسعه، تعیین مکان و نحوه استقرار صنایع و نیز تاثیر واحدهای صنعتی موجود بر محیط زیست اطلاعات کمی مربوط به پخش آلاینده ها در تصمیم گیری صحیح مورد نیاز است. یکی از مدلهایی که در بسیاری از کتب مرجع بدان اشاره می شود مدل گوس در تعیین پتانسیل چخش آلاینده ها است. کاربرد این مدل مستلزم دانش کافی و درک صحیح شرایط موجود است. در بسیاری از موارد لازم است محاسبات بارها تکرار شوند تا بتوان از آنها نتیجه مناسب گرفت. هدف این مقاله ارایه برنامه کامپیوتری مبتنی بر مدل گوس است. این برنامه توسط نگارنده مقاله طراحی و برنامه نویسی شده و قادر است کلیه محاسبات لازم را انجام دهد. برنامه کاملاً به زبان فارسی است و یک کارشناس با دانش عمومی از بحث آلودگی هوا می تواند با آن ارتباط برقرار نماید. ضمناً طراحی برنامه به گونه ای است که از آن می توان در جهت آموزش مدل گوس نیز استفاده به عمل آورد.