سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شادی سادات حاتمی‌ها – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی شیمی

چکیده:

پهن رفت عبارت است از حرکت گروههای بزرگ مولکول های سیال که به صورت زنجیره عمل می کنند که این حرکت سبب تغییرات در خواص فیزیکی می شود . معادلات پهن رفت معادلات دیفرانسیلی جزیی هستند که می توان آن ها را به دو صورت تحلیلی و عددی حل نمود . اما چون این معادلات، معادلات دشواری هستند حل تحلیلی آن ها فقط با در نظر گرفتن فرض های ساده شونده امک ان پذیر است.در این مقاله به حل معادلات پهن رفت، نفوذ – پهن رفت به دو روش تحلیلی و عددی پرداخته می شود . از آن جا که حل دستی این معادلات به شیوه عددی دشوار است یک الگوریتم برای حل عددی معادلات نفوذ – پهن رفت ارایه می کنیم.