سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هایده شیرزادی – مدیر عامل شرکت بازیافت و تولید کود آلی کرمانشاه

چکیده:

در مقایسه بسیاری از کشورهای پیشرفته که در دو دهه گذشته درخصوص مدیریت پسماندها راه کارهای جامع بر اساس اصول زیست محیطی (جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی حال و آینده) همراه با قوانین اجرایی آن یعنی توسعه پایدار را اجرا نموده اند. وضعیت موجود مدیریت پسماندها در اکثر شهرهای ایران منحصر به جمع آوری و تلنبار درمحلی خارج از شهر یا دفن غیر اصولی در نتیجه آلودگی محیط زیست و از بین رفتن هزاران هکتار زمین ایران در سال می باشد. زیرا در کنار افزایش جمعیت شهرها بر اثر ازدیاد جمعیت و مهاجرت به شهرها، تغییر الگوی مصرف و توسعه یک جانبه صنایع بسته بندی وتشویق الگوی مصرف موجب تولید پسماند بیشتر گردیده است. بدون اینکه برای انبوه مواد یکبار مصرف غیر قابل تجزیه در طبیعت برنامه ریزی شده باشد. پس از بهره برداری از طرح های کمپوست تهران، اصفهان، مشهد، کرج اولین واحد بیوکمپوست ایران در شهر کرمانشاه همراه با طرح تفکیک پسماندهای آلی درمبدا در سال ۸۰ و پردازش پسماندها به روش کاهش حجم فیزیکی – بیولوژیکی شروع گردید و نتایج مثبت آن برای بسیاری از شهرها ایران الگوی قرار گرفته و به لحاظ سرمایه گذاری مناسب و کارایی داشتن طرح و کیفیت مرغوب کمپوست حاصل از طرف وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان پروژه پایلوت مورد حمایت قرار گرفته به طوری که بهره برداری از پروژه های زاهدان و شهرستان لنجان شروع وپروژه های شهرهای انزلی، سنندج، خمین، نجف آباد در دست بهره برداری و مطالعات شهرهای ساوه، بروجرد، ایلام، شهرستان برخوار و میمه اتمام، زابل و منطقه های چابهار و ایران شهر و مشاوره و نظارت شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه در دست انجام می باشد. وزارت کشور درچهارچوب یک طرح ملی مطالعاتی را در خصوص امکان سنجی واحدهای بازیافت ۱۰ منطقه از ایران انجام داده است. از سال ۸۲ سازمان شهرداری ها بودجه های محدودی را برای حمایت از طرح های بازیافت به تعدادی از شهرها اختصاص و شهرهای دیگر فعالیت هایی را شروع نموده اند. قانون پسماندها در سال ۸۳ به تصویب رسید. اما این آیین نامه اجرایی آن هنوز اعلام نشده است. با توجه به اصل پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از محل دفن غیر اصولی پسماندها ضرورت میرم است که شهرداری های برای تمامی بخش های مدیریت پسماندها (آموزش، تفکیک، جمع آوری بازیافت و پردازش بخش های مختلف پسماندها) به صورت همزمان و سازمانهای ذیربط برای پردازش پسماندهای خطرناک وصنعتی بیمارستانی برنامه ریزی اساسی نمایند.