سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رقیه کرمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
هما کشاورزی شیرازی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
احمد قرایی – دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از نظرها و پیشنهادهای مردم به ارایه راهکارهای فرهنگی و مردمی برای کاهش آلودگی هوای تهران پرداخته شد و طی آن با انتخاب چهار منطقه آلوده شمالی، سالم شمالی، آلوده جنوبی و سالم شمالی بر اساس فراوانی روزهای آلوده در بین مناطق بیست و دو گانه تهران، نگرش مردم در مورد آلودگی هوا، روشهای آگاهی از آلودگی هوا و روش های کاهش آلودگی از دیدگاه انان مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا بر اساس داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و با نظاررت متخصصان میحط زیست، آلودگی هوا و مشارکت مردمی، پرسشنامه ای با ۲۹ سوال بسته و ۳ سوال باز طراحی گردید. تعداد ۲۰۰ نفر در چهار منطقه فوق مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها در نرم افزارهای Excel , SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و بر اساس آنها مشخص گردید که درک مردم از میزان آلودگی هوا قابل اعتماد نیست. اکثر مردم داشتن هوای سالم را اولویت اول زندگی خود می دانند. نیز مهمترین راهکار پیشنهادی مردم برای کاهش الودگی هوا استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی و اجتناب از سفرهای درون شهری غیر ضروری است.