سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان بهشتی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
بهرام حسین زاده – دانشجوی کارشناسی راشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
آرش نیکوکار – دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی

چکیده:

شیوع گسترده علف هرز خارشتر در مزارع و مناطق خشک و نیمه خشک کشور مشکلات فراوانی را برای کشاورزی ایجاد نموده است این علف هرز رشد سریعی داشته در فاصله بین دو کاشت زمینهای آیش سریعا گسترش می یابد دربحث راه های مبارزه با علفهای هرز خارشتر می توان به روشهای مکانیکی زراعی و شیمیایی اشاره نمود از معایب روشهای مکانیکی موجود وجین دستی و سوزاندن سختی و جین ساقه های کلفت و خاردار خارشتر را می توان نام برد شعله افکن نیز با توجه به مصرف دارویی این گیاه و مشکلات ایمنی خاص خود درمزرعه مطلوب نمی باشد درروشهای زراعی معمول آبیاری منظم و دیسک زدن قبل از کاشت کمبود آب و ریزش و پراکنده شدن بذر علف هرز پس از دیسک زدن در سطح مزرعه از معایب قابل ذکر می باشند مصرف سموم شیمیایی نیز مضرات جبران ناپذیر زیست محیطی و اثرات سو روی موجودات خاکزی ایجاد می نماید با عنایت به موارد ذکر شده طرحی برای مقابله بهینه با گسترش علف هرز خارشتر که شامل جلوگیری از ریزش بذر علف هرز برروی خاک و رشد مجدد بوته های جدید جمع آوری بوته برای استفاده درمصارف دارویی و آماده شدن زمین برای کاشت با استفاده از روش طراحی سیستماتیک ارایه شد تعریف کار ماشین اینگونه بیان میشود کندن یا چیدن بوته، مکش یا جمع آوری بوته کنده شده کاهش حجم بوته جمع آوری بذر، خروج بوته فاقد قدرت تولید مثل