سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهتاش مرادی شکرو – دانشگاه شیراز بخ شمهندس مهندسی کامپیوتر
احمد عبداله زاده بارفروش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر
سراج الدین کاتبی – دانشگاه شیراز بخش مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در حال حاضر متدولوژی های مختلفی برای تحلیل و طراحی سیستمهای مبتنی بر عامل ارایه شده اند ولی هنوز درجنگ بین متدولوژی های عاملگرا برنده مطلقی وجود ندارد یا به عبارت دیگر هنوز متدولوژی های عاملگرا به حدی از بلوغ نرسیده اند که به سوی یک متدولوژی واحد همگرا شوند با توجه به تعدد متدولوژی های و قابلیت ها و محدودیت ها و نقاط ضعف و قوت هرکدام از متدولوژی ها و دامنه محدود کاربرد آنها و همچنین دامنه گسترده کاربرد ها انتخاب یک متدولوژی مناسب برای تحلیل یک سیستم خاص به عنوان یک مساله مهم در مهندسی سیستم های مبتنی بر عامل تلقی می شود دراین مقاله سعی می شود با بررسی متدولوژی های عاملگرا و تعیین فاکتورهای ارزیابی و مقایسه ودسته بندی متدولوژی ها از یک طرف و همچنین تعیین معیارهای طبقه بندی سیستم ها فاکتورهای و راه کارهای مناسبی برای انتخاب یک متدولوژی تحلیل و طراحی مناسب برای طراحی یک سیستم مبتنی بر عامل ارایه شوند و درنهایت با ارایه یک روند مناسبی تصمیم گیری را در مورد انتخاب متدولوژی را تسهیل نماید.