سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد عطایی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
امیر حسن زاده – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن

چکیده:

یکی از روشهای رایج جهت تعیین نرخ تولید معادن به ویژه در مطالعات پیش امکان سنجی استفاده از قواعد تجربی است. این روابط بر مبنای داده های معادن در حال کار در چند دهه گذشته ارائه شده اند . با توجه به تغییرات سطح فناوری معدنکاری، دامنه هزینه ها و ساختار بازار، بازنگری این روابط ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق ضمن طراحی و تهیه یک پایگاه داده از بیش از ۳۵۰ معدن فعال در سطح جهانی، روابط نرخ تولید بر حسب میزان ذخیره و هزینه سرمایه ای بر حسب نرخ تولید در حالت کلی و همچنین به تفکیک معادن آهن، مس، سرب -روی و طلا بررسی شده است. میزان ذخیره از ۰/۵۹تا ۲۴۸۰ میلیون تن و نرخ تولید سالانه از مقدار ۰/۰۱تا ۸۲ میلیون تن متغیر می باشد. بر اساس نتایج اخذ شده، نرخ تولید تابعی از میزان ذخیره قابل استخراج با توان ۰/۷ می باشد. این رابطه برای مواد معدنی مختلف روند غیر خطی مشابهی داشته ولی میزان توان مربوطه در دامنه ۰/۵۷-۰/۸۲ تغییر می کند. هزینه سرمایه ای تابع غیر خطی از نرخ تولید با توان ۰/۸ می باشد. این توان برای مواد معدنی مختلف بین ۰/۷۶-۰/۹۵ تغییر می کند. نرخ تولید و ذخیره در خصوص معادن داخلی به علت تعدد معادن با ذخیره کم و نرخ تولید پایین نسبتا متفاوت است