مقاله ارایه روشي جديد جهت برآورد ميزان پيشرفت فيزيکي پروژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارایه روشي جديد جهت برآورد ميزان پيشرفت فيزيکي پروژه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل پروژه
مقاله درصد پيشرفت پروژه
مقاله مديريت ارزش کسب شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان پناه هيرش
جناب آقای / سرکار خانم: فاروقي هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هيبت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين درصد پيشرفت پروژه يکي از موضوعات مهم در فازهاي «برنامه‎ريزي» و «کنترل» مديريت و کنترل پروژه است که براي کليه ذي نفعان سازمان و از جمله کارفرمايان و پيمان کاران از اهميت بالايي برخوردار است. براي تعيين درصد پيشرفت واقعي پروژه، در اکثر موارد از دو عامل هزينه و زمان استفاده مي گردد. اين در حالي است که در عمل، عوامل تاثير گذار متعددي وجود دارند که ناديده گرفتن آنها يا کم رنگ جلوه دادن آنها باعث مي شود که درصد پيشرفت اعلام شده پروژه با واقعيت همخواني نداشته باشد. بنابراين هدف اصلي اين مقاله، برآورد ميزان پيشرفت پروژه با در نظر گرفتن تمام معيارهاي تاثير گذار بر پيشرفت پروژه مي باشد. در اين راستا، مدلي جديد براي برآورد ميزان پيشرفت پروژه ارایه گرديده است که معيارهاي هزينه، نيروي انساني، ساير منابع، درجه بحراني بودن، وضعيت تدارکات و ساختار کلي فعاليت را در محاسبه درصد پيشرفت لحاظ مي کند. همچنين برنامه اي ماکرو در محيط Excel که قابل لينک شدن به نرم افزار M.S. Project است طراحي و مثال هاي متعددي با آن حل گرديده است. در پايان به عنوان نمونه يک مثال کاربردي ارایه شده است.