سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده کفاش – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برآوردتاخیر در مدارهای مجتمع با کارایی بالا اهمیت زیادی دارد و هسته اصلی ابزارهای طراحی و تحلیل سنتز فیززیکی را تشکیل می دهد. معیار تاخیر المور محاسبات بسیار ساه ای دارد و تاخیر را به صورت فرمول بسته ارایه می دهد البته دقت بالایی ندارد. معیارهای PRIMO و H-gamma ، گشتاورهای مدار را به PDF توزیع آماری گاما مرتبط ساخته اند . روش WED بتازگی ارایه شده است و در آن تاخیر با محاسبات نسبتا ساده بر اساس تطابق گشتاورهای مدار با توزیع ویبول محاسبه می شود. هدف از این مقاله ارایه روشی برای تطبیق گشتاورهای مرتبه اول و دوم مدار با توزیع Power Lognormalو برآورد تاخیر با محاسبات نسبتا ساده در شبکه های درختی RC می باشد. مزیت روش معرفی شده دقت بالای تاخیر برآورد شده می باشد که با دقیق ترین روشهای ارایه شده قابل مقایسه و در بعضی گره های مدار بهتر می باشد.