سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

از معادلات سنت ونانت برای تحلیل جریانهای غیردائمی استفاده می شود . به دلیل پیچیده این معادلات ،حل تحلیلی آنها امکان پذیر نبوده و لذا تاکنون روشهای عددی فراوانی برای حل آنها ارائه شده است . در این مقاله نیز کوشش می شود تا راه جدیـدی برای حل این معادلات با استفاده از روش تفاضل محدود صریح ارائه شود .