سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهمن فتحی اجیرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
علی بخت همت – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

دسترسی به اطلاعات جهت تصمیم گیری و ارتقای بهره – وری در سازمان ها ضروری میباشد. گردآوری چنین اطلاعاتی باید بر اساس نیازمندی مدیریت و با اتکای بر برنامه ریزی راهبردی سازمان
انجام گیرد . در تحقیق حاضر روشی برای استخراج خوشه بندی داده ها و تعریف زیرسیستم های موجود در سیستم یکپارچه اطلاعاتی مبتنی بر برنامه های راهبردی سازمان ارایه شده است .محصول این روش، خوشه های اطلاعاتی است که به منظور طراحی سیستم های اطلاعاتی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.