سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رضا نوروزیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ایر
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ایر
گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ایر
سیدحمید فتحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکدة مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ایر

چکیده:

در این مقاله به قابلیت های یکی از ادوات کنترل پذیر پیوسته سیستم های Custom Power، یعنی Unified Power Quality ) UPQC Conditioner ( پرداخته می شود . در ابتدا پس از بیان ضرورت کاربرد ادوات Custom Power در شبکه های توزیع، ساختمان و اصول عمل کرد UPQCبیان می شود . سپس استراتژی کنترلی جدید و اصلاح یافته ای با استفاده ازتئوری قاب مر جع همزمان برای UPQC ارایه می شود . بااستفاده از این روش، نیازی به بکارگیری فیلتر های بالا و پایین گذر که عموماً موجب ایجاد شیفت فاز و کاهش دام نه هارمون یک های ع بوری از فیلتر ها می شوند نیست . از طرفی امکان تنظیم ولتاژ باس DC با استفاده از مدار کنترلی حلقه بسته ایجاد می شود و بطور همزمان آلودگی های موجود در بار ( از جمله عدم تعادلی ) و منبع بهسازی ( جبران ) می گردد . نکته برجسته روش پیشنهادی ایجاد توانایی متعادل سازی بار برای UPQC است . نتایج شبیه سازی توسط نرم ا فزار PSCAD/EMTDC بر روی یک شبکه توزیع نمونه تأیید کننده ایده و روش کنترلی ارائه شده در مقاله بوده است .