سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سبحان اسیان – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

امروزه بخش های صنعتی با چالش های وسیعی برای بقا در بازارهای ناپایدار و رقابتی جهانی مواجه می باشند. سازمان ها برای فائق آمدن بر این چالش ها، سیستم های مدیریتی جدید تری را به منظور شفاف سازی استراتژی هایشان و ترجمان آنها به اصطلاحات عملیاتی اختیار می نمایند. کارت امتیازی متوازن (BSC) یکی از رویکردهایی است که از اهمیت و جایگاه به سزایی در صنایع بزرگ و همچنین بنگاه های کوچک و متوسط (SME) برخوردار است. اگر چه تحقیقات زیادی در رابطه با ادبیات ارزیابی عملکرد و کارت امتیازی متوازن صورت گرفته است، اما در زمینه طراحی کارت امتیازی متوازن و ارائه یک روش ساخت یافته برای رفع سازگاری های موجود در راه اجرای موفق و اثر گذار آن، کار زیادی انجام نگرفته است. با توجه به مطالب ذکر شده و احساس نیاز به تکنیک هایی برای ایجاد ارتباط میان استراتژی های سازمان با شاخص های عملکردی، این مقاله به رشته تحریر در آمده است. الگوریتم پیشنهادی در یک واحد صنعتی، در ترکیب با تاپسیس کلاسیک و فازی بکار گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه(MADM) فازی، از قبیل تاپسیس فازی می توانند توسط یک متدولوژی ساختار مند، در طراحی کارت امتیازی متوازن به منظور کنترل و ارزیابی استراتژی، با موفقیت به کار گرفته شوند. بعلاوه مدل کارت امتیازی پیشنهادی بر مبنای تاپسیس فازی، با ارائه راهکارهای اصولی حاصل از سیستم بازخور، تقریبا در تمامی شاخص های تعریف شده، بهبود ایجاد نموده و تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان در تمامی ابعاد داشته است.