سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهام یدالهی – کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی شریف
پریسا موسوی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم فعلی قیمتگذاری و پرداخت یارانه برق در بخش کشاورزی بهینه نبوده و نواقص زیادی دارد. بنابراین سیستم قیمتگذاری جدیدی برای بخش کشاورزی با توجه به طرح برقدار کردن چاههای کشاورزی طراحی شده است. بنابراین ابتدا به معرفی طرح برقدار کردن چاههای کشاورزی در سالهای اخیر پرداخته شده است سپس سیستم تعرفه پیشنهادی بخش کشاورزی با توجه به طرح برقدار کردن چاههای کشاورزی تشریح شده است. در نهایت با استفاده از روابط علی و معلولی و حلقه های بازخوردی، تعاملات میان اجزاء مختلف بخش کشاورزی مدل شده است. در این مقاله قصد بر آن است تا با استفاده از سیستم داینامیک، تاثیرات دو سیستم قیمتگذاری فعلی و جدید بر تقاضای برق بخش کشاورزی مقایسه و تحلیل شود. نتایج اجرای مدل تقاضای برق کشاورزی را تا سال ۱۴۰۰ را پیشبینی میکند.