سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آصف زارع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
سیدمحسن احمدی ناصری – کارشناس ارشد

چکیده:

در این مقاله به ارایه شاخص جدید رتبه بندی بر اساس سنجش سطح تفاضلی دو عدد فازی و اعمال مشخصه گمانه زنی میپردازد. مزیتی که این روش نسبت به روشهای پیشین دارد ، آن است که نیاز به محاسبات کمتری داشته بعلاوه تعاریفی مانند مربع نسبی، حدود بیشینه و کمینه ، محاسبه مساحتهای اعداد فازی و… در این روش جایگاهی ندارد.از جمله مزایای مهم این روش آن است کهبرای مقایسهmعدد فازی تنها نیاز بهm-مرحله محاسبه شاخص ارایه شده می باشد.