سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود ضیاء بشر حق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، استادیار دانشکده مکانیک
مرتضی محمدی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در بررسی مجموعه موتوری، شبیه سازی گاز از مهمترین بخش ها و المان های مجموعه موتور محسوب می شود که در شناسایی رفتار این مجموعه تاثیر بسزایی خواهد داشت. عموما شبیه سازی های انجام شده در این زمینه بر دو دیدگاه استوار است. دیدگاه اول، نگاه جزئی نگرانه ای به این مجموعه دارد و عموما به پارامترهایی همچون زمان ماند و تاثیر رینگ توربولانس بر روی کیفیت احتراق بحث می کند و دیدگاه دوم، نگاهی سیستمی می باشد و عموما خود را به شناسایی المان فوق در حالات مختلف معطوف می کند که در پژوهش حاضر، به این دیدگاه توجه داشته است. پارامترهایی که در بخش سیستمی مدنظر می باشند عبارتنداز نسبت اختلاف، تغییرات فشار و دبی کل پیشران. در این شبیه سازی، رفتار گاز ژنوراتور در حالت مختلف بررسی شد و نتایج آن به صورت نمودار هایی آورده شده است. مزیت این روش در بهینه سازی های چند موضوعی MDO می باشد، زیرا باید رفتار تابع را در کلیه حالات شناسایی نمود. پیشران مورد استفاده موجود Kerosene / HNO3 + N 2O4 می باشد، که شبیه سازی احتراق بر روی آن، در فشارهای مختلف ۴۰، ۵۰، ۶۰ بار (bar) و در حوزه های اختلاطی ۱-۰/۳ انجام گرفته است. تابع هدف موجود در این مجموعه، RT می باشد که تحت تاثیر چند قید خطی و غیر خطی، می باشد. الگوریتم مورد نظر جهت بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک می باشد. به منظور حصول به شرایط دقیق تر و همگرایی بهتر الگوریتم ژنتیک، آنالیز نسبت اختلاط افزایش یافته و با افزایش فشار، روند صعودی ملایمی دارد. همچنین با تولید تابع هدف به شکل یک تابع صریح، سرعت همگرایی به میزان قابل توجه ای افزایش می یابد.