مقاله ارایه مدلي براي پيش بيني سايش غلتک هاي نورد گرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارایه مدلي براي پيش بيني سايش غلتک هاي نورد گرم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروفيل سايش
مقاله نورد گرم
مقاله غلتک کاري
مقاله المان محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني امير
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي شده است پديده سايش به طور کامل معرفي گردد و پارامترهاي موثر بر سايش غلتک هاي کاري نورد گرم مورد بررسي قرار گيرد. همچنين، انواع مکانيزم هاي سايش غلتک هاي کاري و تفاوت آنها در قفسه هاي مختلف بيان شده اند. با استفاده از روش المان محدود، و نوشتن برنامه مربوطه، نورد گرم، مدل سازي شده و با استفاده از توزيع فشار در طول غلتک، سايش اندازه گيري مي شود. براي به دست آمدن ضريب تجربي موجود در معادله، سايش ناشي از عبورهاي مختلف، جمع و با سايش واقعي حاصل از نمونه تست انجام شده در خط نورد گرم شرکت فولاد مبارکه، کاليبره مي شود. نتايج به وسيله مقايسه نيروي به دست آمده با نيروي نورد واقعي تاييد مي شود. در نهايت سايش تئوري و تجربي براي يک قفسه با يکديگر مقايسه مي شود.