سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید ملازاده صادقیون – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات ( تجارت الکترونیک)، دانشکده آموزشهای الک
فریبرز سبحان منش – دکترای کامپیوتر، استادیار بخش دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

چکیده:

این تحقیق به توسعه مدل سلسله مراتبی (۲۰۰۴) Bayesian ، به روش فازی برای ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیک مبادرت می ورزند. دراین تحقیق ابتدا به تعیین پارامترهای مدل فازی به روش میدانی پرداخته و قوانین و پارامترهای توابع عضویت را براساس مدل وانگ مندل (۱۹۹۲) تعیین کرده و خطای آن را با مدلی که توسط یک فرد خبره تهیه شده مقایسه می گردد پس از آن مدل فازی دیگری با شبکه فازی عصبی براساس مدل ANFIS طراحی و و پارامترهای مدل فازی عصبی تعیین می گردد و آنگاه به تحلیل خطای ناشی از مدل فازی عصبی در حالت آموزش و تست پرداخته می شود این مدلها براساس داده های جمع آوری شده از پنج وب سایت تجارت الکترونیکی ایرانی طراحی شده اند در پایان این تحقیق نتیجه گیری می شود که مدلهای فوق دارای پارامترهای دقیق و قابل اعمال برای ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیک ایرانی هستند.