سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
جعفر رزمی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
ندا معنوی زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
هاشم وحدانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با رویکرد جریان نقدی تنزیل یافته با مدل موجودی ارایه شده برخورد شده است. اقلام تولیدی با نرخی متغیر با زمان که از یک توزیع ویبول پیروی م یکند، دچار خرابی می شوند. هر دو نوع کمبود، تقاضای پس افت وفروش از دست رفته، مجاز می باشد. تقاضا تابعی خطی و نزولی از قیمت محصول می باشد. تابع هدف بصورت تعیین سیاست بهینه قیمت گذاری محصول و طول مدت تولید در یک سیکل کامل می باشد بطوری که ارزش فعلی کل سود حاصله در طی افق برنام هریزی محدود، ماکزیمم شود. در بازهای که سیستم موجودی با کمبود مواجه است، تقاضا با نرخی که تابعی از زمان م یباشد دچار حالت پس افت میشود. در انتها مثالی جهت تبیین مدل به همراه روش حل مدل ارایه شده است.