سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید شخص نیایی –
کامران رضایی –
شهریار محمدرضایی –

چکیده:

پس از اهمیت یافتن مسایل مختلفی چون صنعتی شدن جوامع و تغییر در منابع مختلف طبیعی، حرکت‌هایی در گوشه و کنار جهان به منظور بهبود تعامل صنعت با محیط پیرامونی آغاز شد. در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف سعی شده تا با استفاده از الگوهای متفاوت توسعه داده شده، پیامدهای محیط زیستی ناشی از توسعه مورد ارزیابی قرار گیرند.
در مقاله حاضر مدلی تلفیقی ارایه شده است که در آن علاوه بر تحلیل اقتصادی پیامدهای محیط زیستی، ریسک اقتصادی آنها نیز به صورتی سیستماتیک و مطابق با الگوی PMBOK مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. با به کارگیری این رویکرد می‌توان شناخت دقیقی از ریسک‌های اقتصادی پیامدهای محیط زیستی به دست آورده و در برنامه‌ریزی‌های آتی، به صورت سیستماتیک نسبت به تدوین استراتژی‌های محیط زیستی اقدام نمود. همچنین در مدل پیشنهادی ارتباط مفاهیم ارزیابی پیامدهای محیط زیستی، تحلیل اقتصادی آنها و مدیریت ریسک اقتصادی پیامدهای محیط زیستی تشریح شده است.