سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد طولمی نژاد – دانشجوی دکتری دانشگاه علم وصنعت ایران
علی مهریاب – فارغ اتحصیل دکتری دانشگاه علم وصنعت ایران
حسین عربی – دانشیار دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

جوش نوردی یکی از روشهای تولید کامپوزیت های چند لایه می باشد . در این پژوهش کامپوزیـت سـه لایه برنج – فولاد – برنج از طریق این فرآیند تولید شـد . سـطوح ورقـه هـای فـولادی بـه روش برسـکاری آماده سازی شده و سپس با قرار دادن دو لایه برنجی در طرفین لایه فولادی و نورد سه لایه، نمونه هـایی از ماده مرکب سه لایه تهیه گردید . سپس این نمونه ها تحت سـیکلهای عملیـات حرارتـی مختلـف قـرار گرفتند . به منظور تعیین میزان استحکام فصل مشترک از آزمایش لایه کنی استفاده شد . همچنـین توسـط روش المان محدود ) ) FEM با توجه به فشار محاسبه شده تحت میزان درصـد کـاهش ضـخامت نـوردی، تغییر شکل فصل مشترک توسط نرم افزار Ansys محاسبه شد و نهایتا یک مـدل فیزیکـی جـامع از رفتـار فصل مشترک در این کامپوزیت با بهره گیری از میکرسکوپ های نوری ، الکترونـی روبشـی و عبـوری بدست آمد .