سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید شخص نیایی –
کامران رضایی –
شهریار محمدرضایی –

چکیده:

اثرات محیط زیستی توسعه در سال‏های اخیر و به طور خاص در حوزه‌هایی چون انرژی، آب، لایه اوزون و … در کانون توجهات جهانی قرار گرفته است چرا که پیامدهای محیط زیستی ناشی از فرایندهای صنعتی – در هر مقیاسی- بر مسایل جهانی محیط زیست تاثیرگذار می‌باشند. پدیدار شدن مفهوم کارایی اکولوژیکی، پاسخی برای چنین مسایلی تلقی می‌گردد. این مفهوم با شعار "انجام کارهای بیشتر با استفاده از منابع کمتر"، به دنبال بررسی و بهبود عملکرد اقتصادی و محیط زیستی شرکت‌ها – به صورت همزمان- می‌باشد.
در این مقاله با شناسایی شاخص‌های عمومی و اختصاصی مرتبط با کارایی اکولوژیکی و بکارگیری تکنیک TOPSIS، مدلی برای مقایسه و رتبه‌بندی واحدها/ محصولات صنعتی – از منظر کارایی اکولوژیکی- ارایه شده است. در انتها نیز با استفاده از مدل توسعه داده شده، عملکرد محیط زیستی چند واحد صنعتی نمونه تحلیل شده و نسبت به رتبه‌بندی آنها اقدام شده است.