سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم آذرسا – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

هرچند آبگذر زیر جاده ای(یا کالورت) ساختمان هیدرولیکی ساد های دارد، اما طراحی هیدرولیکی آن به دلیل حال تهای بسیار متنوعی که جریان آب در آن میتواند پیداکند، بسیار پیچیده است. از طرفی ته نشین شدن رسوبات در طول آبگذر می تواند باعث تغییر شرایط جریان آب گردد. در صورت عدم کنترل فرآیند رسوب گذاری در طراحی هیدرولیکی آبگذر، این سازه در زمان بهره برداری دچار مشکل می گردد و علاوه بر تغییر رژیم جریان و ایجاد انسداد ، باعث پس زدگی آب کانال و در نتیجه تخریب کانال بالادست و همچنین خاکریز های جاده می شود. بدین جهت لازم است طراحی این سازه تواما بر اساس شرایط هیدرولیک جریان و هیدرولیک رسوب باشد. از آنجا که روش های طراحی فعلی صرفا مبتنی بر طراحی هیدرولیک جریان می باشد دراین تحقیق جنبه دیگر طراحی آبگذر یعنی هیدرولیک رسوب نیز منظور شده است. با توجه به پیچیدگی محاسبات هیدرولیک جریان و رسوب، دراین تحقیق برنامه کامپیوتری تدوین و ارایه گردیده که قادر است این محاسبات را با سرعت و دقت مناسبی انجام دهد.