سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حدیثه رمضانی – گروه مهندسی کامپیوتر،دانشکده مهندسی دانشگاه علوم تحقیقات کرمان،ک
فرشید کینیا – عضو هییت علمی گروه مهندسی کامپیوتر،دانشکده مهندسی دانشگاه علوم تحق
مهدی جعفری شهباز زاده – عضو هییت علمی گروه مهندسی کامپیوتر،دانشکده مهندسی دانشگاه علوم تحق

چکیده:
عبارت Steganography به معنای پنهان نگاری و از کلمه یونانی stego (به معنی پوشش) و graphy (نوشتن) گرفته شده است. پنهان نگاری هنر پنهان کردن اطلاعات در یک رسانه ی میزبان مانند صوت، تصویر، ویدئو یا متن است، بدون اینکه تخریب قابل درکی در رسانه ی میزبان پدید آید. در پنهان نگاری، رسانه ی میزبان چندان اهمیت ندارد و فقط به عنوانرسانه ی حامل اطلاعات محرمانه (رسانه ی پوشش) مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف رمزنگاری که محتوای یک پیغام را به صورت رمز شده در می آورد و هدف آن اختفای این پیغام در یک ارتباط است و الگو گذاری که جایگذاری اطلاعاتی خاص مانند یک آرم در یک داده ی میزبان برای کاربردهایی مانند حفظ حق کپی است، هدف پنهان نگاری نهان کردن یک پیغام محرمانه دریک ارتباط خاص و یا در یک ارتباط آزاد است به طوری که تاکیدبر روی مخفی نگاه داشتن وجود تبادل اطلاعات است از میان مثالهای قدیمی مشهور پنهان نگاری می توان به جوهر نامرئی، نوشتن پیغام در انتهای جعبه ی پوشش دار، پنهان کردنپیغام در حروف کلمات انتخاب شده یک متن، نقش کردن پیغامبر روی پوست سر برده ها و اعزام آنها پس از رشد مو برای رساندن پیغام و استفاده از کد مورس اشاره نمود. در مقابل مسأله ی پنهان نگاری، مسأله ی نهان کاوی مطرح است. یک نهان کاو تلاش می کند تا وجود پیغام را در یک رسانه کشف کند.به عبارت دیگر روشهای نهان کاوی امنیت الگوریتم های پنهان نگاری را ارزیابی نمی نمایند. در ادامه ی مقاله در بخش دوم متدهای پنهان نگاری تصاویردیجیتال و در بخش سوم معرفی دامنه ی کانتورلت، در بخشچهارم روش پیشنهادی و در آخر نتیجه ی کلی از این تحقیقبررسی می شود.