مقاله ارایه يک رهيافت محاسباتي وارون سازي ماتريسي براي تحليل مسایل تماسي بين هر نوع نانو فرورونده صلب و پيکره هاي ويسکوالاستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارایه يک رهيافت محاسباتي وارون سازي ماتريسي براي تحليل مسایل تماسي بين هر نوع نانو فرورونده صلب و پيکره هاي ويسکوالاستيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيک تماس ويسکوالاستيک
مقاله نانو فروروي تماسي
مقاله حل محاسباتي وارون سازي ماتريسي
مقاله فرورونده هاي کروي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فريد مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، فرآيند حل محاسباتي جديدي به منظور فرمول بندي و تحليل مساله تماس نانو فروروي بين يک فرورونده صلب و يک نيم فضاي ويسکوالاستيک براي يک هندسه دلخواه و بدون در نظر گرفتن اصطکاک ارایه مي شود. استخراج روابط بين توزيع فشار تماسي، نيروي عامل بر فرورونده و ميزان نفوذ در نيم فضاي ويسکوالاستيک از خواسته هاي اصلي اين مطالعه است. با بکارگيري يک فرمول بندي مناسب در معادلات و استفاده از يک رهيافت وارون سازي ماتريسي جديد، مساله فروروي ويسکوالاستيک با ارضاي دقيق شرايط مرزي حل مي شود. مقايسه نتايج عددي با حل تحليلي فرايند بارگذاري و باربرداري در فرورونده هاي کروي دقت بالاي شيوه حل عددي را نشان مي دهد.