مقاله ارایه يک متدولوژي جامع و منسجم براي قيمت گذاري محصولات جديد بر مبناي ارکان فرايند ايده تا بازار (الگوبرداري شده از مدل هزينه سازنده تعديل شده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ارایه يک متدولوژي جامع و منسجم براي قيمت گذاري محصولات جديد بر مبناي ارکان فرايند ايده تا بازار (الگوبرداري شده از مدل هزينه سازنده تعديل شده)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت گذاري
مقاله روش هاي قيمت گذاري
مقاله قيمت گذاري محصولات جديد
مقاله توسعه محصولات جديد
مقاله فرايند ايده تا بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي علي مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قيمت گذاري محصولات جديد فرايندي پيچيده و دشوار است؛ به گونه اي که آن را هنر قيمت گذاري محصولات جديد مي نامند. در فرايند قيمت گذاري محصولات جديد يافتن سقف و کف قيمت و تعيين قيمت ارایه محصول در اين دامنه معني داري مهم ترين فعاليت مي باشد. براي تعيين سقف قيمت شرکت بايد کليه منافع محصول براي مشتري را شناسايي و کمي نمايد. اين منافع مي توانند کمي (که به سهولت قابل اندازه گيري است) و يا کيفي (که اندازه گيري آن بسيار دشوار است) باشد. براي تعيين کف قيمت از رويکرد هزينه مبنا با تجزيه و تحليل دقيق هزينه هاي هر واحد محصول و در نظر گرفتن پايين ترين سطح سود بر اساس بازده سرمايه گذاري، استفاده مي شود.
براين اساس در اين مطالعه به ارایه يک متدولوژي جامع براي تجزيه و تحليل هزينه هايي که براي توسعه، توليد و تحويل يک محصول جديد بر مبناي ارکان فرايند ايده تا بازار مورد نياز است پرداخته مي شود و سپس متدولوژي توسعه يافته براي يک محصول جديد (نانولوله هاي کربني) به اجرا گذاشته شده است.