سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهریار پورنژدی – مدیرعامل شرکت مهندسی و خدمات توسعه سازمانی دانشگران جامعنگر

چکیده:

هدف اصلی در این مقاله تلفیق رویکرد مدیریت استراتژیک با مدیریت دانش و ارایه چهارچوبی برای مدیریت استراتژیک دانش ۲ میباشد. این موضوع جزء مباحث روز علمی در حوزه مدیریت میباشد و بر اساس گزارشات ارایه شده از سوی سازمانهای مختلف میتوان مشاهده کرد که این موضوع بعنوان یک چالش اساسی برای سازمانهای جهانی مطرح میباشد. سازمانهای عصر دانش در تلاشند که راهی برای همراستایی ۳ استراتژیهای سطح کلان سازمان خود و استراتژیهای مدیریت دانش ایجاد کنند. آنها بر این باورند که بدون این همراستایی قادر نخواهند بود که سیستم جامع دانش سازمان را،بطور اثربخش و کارآمد، در خدمت اهداف استراتژیک سازمانشان قرار دهند. در این پژوهش مدلی مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش ارایه شده است.