سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رحیمی حسین آباد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر
محسن کاهانی –
عبدالرضا سوادی –

چکیده:

در این مقاله، یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستم های خبره توزیع شده ارائه شده است. در این بستر، هر سیستم خبره می تواند تکنیک استدلال و نمایش دانش خاص خود را داشته باشد و با استفاده از یک عامل با بقیه سیستم ارتباط برقرار نماید ارتباط، شناسایی و پید اکردن عامل ها توسط یکدیگر، بر اساس استانداردFIPAو سرویس هایی که محیط های مبتنی بر عامل ارائهمی دهند، انجام می شود. نمایش دانش در این بستر با استفاده ازOntology انجام می گردد. پیاده سازی این سیستم در محیطJADE انجام شده و با یک سیستم خبره تشخیص پزشکی نیز تست شده است.