سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر مسعود رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امین جولا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
نرجس خاتون ناصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

مساله برنامه ربزی دروس دانشگاهی از جمله مسایل NP-hard است که به لحاظ تاثیر عوامل بسیار و وجود محدودیت های مختلف از مشهورترین مسایل بهینه سازی است. از سوی دیگر، الگوریتم های ممتیک یکی از انواع الگوریتم های تکاملی است که می تواند جهت حل این مساله مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به چگونگی حل مساله پیچیده برنامه ریزی دروس دانشگاهی به کمک
الگوریتم ممتیک پرداخته، سپس الگوریتم جستجوی محلی جدیدی معرفی می شود که باعث افزایش هوشمندی و سرعت اجرای الگوریتم ممتیک شده و منجر به دستیابی به پاسخ های بهتر برای این مساله می شود. در انتها نتایج اجرای پیاده سازی این جستجوی محلی جدید با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جستجوی محلی سنتی مقایسه شده و کارایی بهتر آن مشخص می شود.