سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد عظیمی – دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا داودی – دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم و صنعت ایران
عادل رحمانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خوشه بندی ترکیبی روشی جدید در خوشه بندی می باشد که از ترکیب نتایج روشهای خوشه بندی مختل ف بدست می آید . در مقابل روشهای کلاسیک و متداول خوشه بندی که از پایداری اندکی برخوردارند ، خوشه بندی ترکیبی دارای پایداری بسیار بالا یی می باشدکه از آن یک روش قدرتمند در خوشه بندی اطلاعات می سازد . دو مرحله مهم در خوشه بندی ترکیبی عبارتند از : الگوریتمهای ابتد ائی خوشه بندی که خوشه بندی اولیه را انجام می دهد و سپس جمع بندی نتایج این الگوریتمهای اولیه برای بدست آوردن نتیجه نهائی .در مقاله حاضر از الگوریتم ژنتیک به عنوان مرحله دوم خوشه بندی ترکیبی استفاده شده اس ت.الگوریتم های ژنتیک بر اساس توانایی بالایی که در جستجو ی فضای حالت مسئله دارند، همواره می توانند جواب بهینه یا نزدیک بهینه را در
فضای حالت مسئله بدست آورند .برای افزایش کارایی الگوریتم ژنتیک ارایه شده و بهبود در صد خطای حاصل از خوشه بندی، یک عملگر جهش خاص منظوره ، ارایه و بکار گیری شده است . نتایج بکار گیری الگوریتم ژنتیک ارایه شده برروی چند پایگاه داده متداول نشانگر آن است که روش ما در بیشتر مواقع از روشهای پیشین ی که برای خوشه بندی ترکیبی استفاده می شد، خطای
کمتری تولید می کند.