سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – دانشکده کامپییوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
امین نیک انجام – دانشکده کامپییوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک ناصرشریف – عضو هیات علمی دانشکده کامپییوتر دانشگاه گیلان
عادل رحمانی – عضو هیات علمی دانشکده کامپییوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

الگوریتمهای ژنتیک در سالهای اخیر به عنوان روشهایی با توانایی بالا در یافتن جواب مسئله های بهینه سازی شناخته شده اند . یکی از این مسائل بهینه سازی مسئله خوشه بندی می باشد . خوشه
بندی در حقیقت پردازشی است که یک مجموعه از داده های ورودی را دریافت کرده و آنها را به چندین زیر گروه تقسیم می کند یکی از روشهای متداول در این زمینه، روش خوشه بندی ترکیبی است . در مقاله حاضر یک روش خوشه بندی ترکیبی بر اساس الگوریتمهای ژنتیک ارایه شده است. مهمترین خصوصیت الگوریتم ارایه شده یافتن تعداد خوشه ها برای مجموعه داده ورودی می باشد. نتایج ارزیابی روش ارایه شده بر روی چندین مجموعه داده متداول نشانگر کارایی مناسب الگوریتم ارایه شده می باشد.