سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی مهدیار – دستیار علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور جهرم
حمیدرضا خاضکی – مدرس بخش مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
رضا شکری زاده – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده:

مشتری، رقابت و تغییر از جمله چالش هایی بوده که سازمان های امروزی با آن مواجه می باشند . سازمان ها در پاسخگویی به این چالش ها نیازمند بازنگری در راهبرد ها و فرایند های کسب و کار خویش می باشند . مهندسی مجدد فرایند ۱ ، تفکری بنیادین و دوباره در گرداگرد فرایندهای کسب و کار بوده که به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در معیارهای عملکردی از فبیل زمان، هزینه و
موارد دیگر می باشد . وجود تغییرات اساسی در ساختار ها و فرایند های کسب و کار، و عدم توجه به ریسک های ناشی از آن منجر به شکست این رویکرد در جهان کسب و کار شده است . در این مقاله روشی جهت مدیریت ریسک پروژه های مهندسی مجدد فرایند ارایه شده است . ابتدا ریسک های ناشی از BPR و با استفاده از نظرات خبرگان شناسایی می گردد . با استفاده از مدل های تصمیم گیری نظیر FUZZY AHP & TOPSIS ریسک ها وزن دهی و اولویت بندی می گردند .