سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد دلفروزی – تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی
محمد پویان – تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی
اکبر نیکخواه – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع برق و الکترونیک

چکیده:

در اینمقاله، یک روش نوین و مقاوم واترمارکینگ در صوت که اطلاعات را در حوزه زمان در سیگنال مخفی می کند، ارائه شده است. در این روش پس از تقسیم سیگنال صوتی به قطعات متوالی، در هر نقطه بطور مستقل میانگین سیگنال محاسبه می شود.سپس اندازه این میانگین متناسب با داده واترمارک تغییر می یابد. میزان این تغییر متناسب با خصوصیات سیستم شنوایی انسان (HAS) انجام می شود. در نتیجه اعوجاج ناشی از پنهان سازی واترمارک آثار نامطلوب شنیداری در پی نخواهد داشت و واترمارک در برابر حملاتو پردازشهای متداول صوت مقاوم خواهد ماند.نتایج تجربی ، ازمقاومت واترمارک در برابر حملات مختلف و افزایش سرعت محاسبات حکایت می کند.