سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرام بادامچی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود احمدیان عطاری – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید ابریشمی مقدم – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بابک افشین پور – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

نهان نگاری در تصاویر دیجیتال پزشکی، موجب بهبود سطح امنیت و محرمانگی اطلاعات خصوصی بیمار و کاهش داده ارسالی و ذخیره شده با ترکیب فایل تصویری و فایل اطلاعاتی همراه آن شده است. بدلیل استفاده فراوان از فشرده ساز JPEG روش نهان نگاری مورد استفاده باید در برابر فشرده سازی مقاوم باشد. در این مقاله از خواص تبدیل موجک بسته ای صحیح و بی اتلاف (LIWPT) در کنار تعبیه اطلاعات با روش ابداعی کوانتیره کردن به مرکز دسته (QCEG) جهت نهان نگاری کور، استفاده شده است. تبدیل موجب بسته ای امکان انتخاب زیر باند فرکانسی مناسب برای نهان نگاری را در اختیار قرار داده است. همچنین ضعف تبدیل موجک در مرحله بازیابی تصویر، توسط طرح لیفتینگ رفع شده است. روش ارایه شده مقاومت بسیار خوبی در برابر فشرده ساز با اتلاف JPEG از خود نشان داد. نتایج آزمایش ها نیز بهبود BER , PSNR نسبت به کارهای قبلی انجام شده در این زمینه را، بدنبال داشت.