سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد دلفروزی – کارشناس ارشد مهندسی برق – الکترونیک، دانشگاه شاهد، مرکز تحقیقات دانش
محمد پویان – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، مرکز تحقیقات دانشکده فنی و مهن

چکیده:

در این مقاله، یک روش نوین واترمارکینگ در صوت که اطلاعات را بصورت تطبیقی درون ضرایب تبدیل موجک سیگنالهای صوتی مخفی می کند، ارائه نموده ایم. قبل از فرایند مخفی سازی، جهت افزایش ضریب امنیتی، از یک توالی اعداد شبیه تصادفی برای رمزنگاری داده واترمارک استفاده شده است. در این روش به منظور دستیابی به بیشترین مقاومت در برابر حملات مختلف بدون کاهش کیفیت شنیداری صوت حاصل، اطلاعات در ضرایب فرکانس پایین تبدیل موجک مخفی می شوند. شدت مخفی سازی در ضرایب بصورت تطبیقی و متناسب با مدل شنوایی انسان (HAS) تعیین می گردد. سپس با اعمال عکس تبدیل موجک به ضرایب حاصل، سیگنال واترمارک شده بدست می آید. عملکرد روش پیشنهادی برحسب کمیتهای SNR ( نسبت انرژی سیگنال به نویز) و BER (نرخ خطای بازیابی) و sim (کمیت شباهت) ارزیابی شده است.نتایج تجربی بیانگر این واقعیت است که این روش ضمنحفظ کیفیت شنیداری صوت واترمارک شده، نسبت به روشهای موجود کارکرد بهتری از نظر ظرفیت اطلاعات قابل مخفی سازی و مقاومت در برابر حملات و پردازشهای متداول صوت نظیر نویز گوسی افزوده، تغییر نرخ نمونه برداری و میزان کوانتش، فیلتر کردن فرکانس پایین، حملات برش و فشرده سازی MPEG دارد.