سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا معینی – عضو هیئت علمی دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان خاوندکار – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انتخاب یک سبک رهبری مناسب یکی از مهمترین مباحث در سازمان های امروز است. با شکل گیری محیط های سازمانی پیچیده امروزه مدیریت و رهبری افراد امری غامض و دشوار می نماید. یک سبک رهبری مطالعات فراوانی انجام شده است و با توجه به پارادیم های گوناگون، مدل های متفاوتی در زمینه انتخاب سبک رهبری شکل گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از زبان برنامه نویسی مبتنی بر قاعده یک پایگاه دانایی بر اساس مدل ها و مطالعات در زمینه سبک رهبری ایجاد شده و بدین طریق یک سیستم خبره به منظور تشخیص سبک رهبری مناسب در ساختمان ساخته شده است. این سیستم با توجه ب متغیرهای گوناگون سازمانی به مدیران در جهت انتخاب سبک رهبری مشاوره می دهد.