سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شعبان الهی –
محمد کظمی –
علیرضا حسن زاده –

چکیده:

کاپلان و نورتون ابزار BSC را در سطح سازمان معرفی نمودند (Kaplan & Norton, 1996) پیش فرض آنها برای ارزیابی عملکرد سازمان این بود که ارزیابی عمکرد سازمان نباید محدود به معیارهای مالی سنتی گردد، بلکه باید با معی ارهایی مرتبط با رضایت مشتری، فرایندهای داخلی و توانمندی های رشد، تکمیل گردد . نتایج حاصل از ارزیابی ابعاد تکمیلی، تضمین کننده دستیابی به نتایج مالی باید باشد .BSCرا می توان در حوزه فعالیت های IT سازمان به کار برد . که این مدل را Van Grembergen در سال ۱۹۹۸ارایهکرده است (Van Grembergen, Saull, De Haes, 2003). در خصوص پیاده سازی BSC در سطح سازمان، متدولوژی های مختلفی ارایه گردیده شده است . در این مقاله با توجه به ویژگی ها و اجزاء IT BSC ، به ارایه متدولوژیی که شامل مراحل اجرایی پیاده سازی این ابزار می باشد، خواهیم پرداخت