سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی منتظری –
ستار هاشمی –
محمدرضا کنگاوری –
بهروز مینایی –

چکیده:

در سال های اخیر داده ها به صورت روز افزون و با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش هستند. این داده ها، داده های جریانی نام دارند و از کابردهای آن می توان به شبکه حسگرها، شبکه های مخابراتی، تهاجم به داده های بانکی و غیره اشاره کرد. امروزه به دلیل اهمیت و گستردگی کاربرد، کاوش در این نوع داده ها از اهمیت فزاینده ای بر خوردار است . از مهمترین مشکلات در کاوش داده های جریانی وجود اغتشاش به صورت ذاتی در این نوع داده هاست . این مقاله با بررسی مهمترین روش موجود کاوش داده های جریانی مشتمل بر خصیصه های گسسته و پیوسته ، به ارایه روشی بدیع
برای برخورد با اغتشاش می پردازد . ویژگی بارز این الگوریتم در مقایسه با کارهای پیشین استفاده از تئوری فازی برای مقابله با مشکل اغتشاش در داده های جریانی می باشد. تحلیل های موجود و نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که مدل پیشنهاد شده دارای برتری قابل توجهی نسبت به مدل های قبلی می باشد.