سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
بنیامین کریمی – کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

بیشتر شرکت های موفق در زمینه مدیریت دانش سعی در ارایه یک نقشه راه برای پیاده سازی مدیریت دانش داشته اند. همچنین تعدادی از محققین در این زمینه تئوری های متفاوتی را بیان کرده اند، ولی تاکنون استاندارد ورویه ای مشخصی برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ارایه نشده است. هرچند که تعداد معدودی روش وجود دارد اما هیچ یک جامع و کامل به نظر نمی رسد . در این مقاله سعی شده است با بررسی نمونه های موفق و نظریات صاحب نظرات در مدیریت دانش نهایتا یک نقشه راه نظری برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها دانش محور ارایه شود. این نقشه راه، گام به گام مراحل پیاده سازی مدیریت دانش را به همراه رویه های متناسب جهت پیاده سازی را نشان می دهد.