سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسماعیل صلاحی – پژوهشگاه مواد و انرژی ایران – استادیار گروه سرامیک
حمید عبدلی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکدۀ مهندسی و علم مواد – دانشجوی کارشناسی ارش

چکیده:

روش های گوناگونی برای تهیه پودر نیترید آلومینیوم (AlN) وجود دارد. نخستین بار، AlN از واکنش مذاب فلزی Al و گاز نیتروژن تهیه شد. برخی از پژوهشگران از ترکیبات دیگری مانند ۳AlF و گاز ۳NH برای تهیه AlN استفاده نمودند و یا به کمک افزودنی کربنات کلسیم پودر فلزی Al را به طور کامل نیتریده کردند. روش دیگر تهیه AlN احیای پودر آلومینا در حضور کربن و در محدوده دمایی °C1800-1100 است. ویژگی پودر AlN در این روش، تابعی از خلوص مواد اولیه، مورفولوژی و اندازه ذرات پودر آلومینا و کربن می باشد. کارهای پژوهشی دیگر در زمینه تهیة AlN متکی بر استفاده از واکنش کننده های گازی مانند ۳AlCl و ۳NH بوده است. روش دیگر تهیه AlN استفاده از ترکیبات آلی–فلزی است. تاثیرخلوص مواد اولیه وگاز نیتروژن، از نظر درصد رطوبت و اکسیژن موجود، پیش گرم کردن و اختلاط با گاز آمونیاک بر ویژگی های پودر AlN و درصد تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی، موضوع پژوهش های بی شماری بوده است. نیتریده شدن مستقیم، روش ساده ای برای تهیه پودر AlN با دانه بندی های مختلف است. در این کار پژوهشی، علاوه بر معرفی این روش ، سازوکاری برای نیتریده کردن پودر آلومینیوم به صورت مستقیم ارایه خواهد شد.