مقاله ارتباطات حکمرانان در دو دوره اسطوره اي و پهلواني شاهنامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۵۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارتباطات حکمرانان در دو دوره اسطوره اي و پهلواني شاهنامه فردوسي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباطات حکمرانان
مقاله موجودات ماورايي
مقاله خدا
مقاله انسان
مقاله طبيعت
مقاله ماورا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادگران سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي گيوي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ططري خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباطات را مي توان عمل انتقال مفاهيم يا انتقال معاني و تبادل پيام ها برشمرد. آنچه ارتباطات انساني را از ارتباط ديگر موجودات زنده متمايز و مشخص مي سازد، به کارگرفتن اصول و معيارهايي براي ارتباط بهتر و موفق تر و توانايي انسان در خلق و استفاده از نمادها است. اين مقاله در تبيين سير ارتباطات انساني در شاهنامه فردوسي تا پايان دوره پهلواني است. ارتباطات انساني در شاهنامه بر سه نوع: ارتباطات حکمرانان، پهلوانان و مردم قابل تقسيم بندي است که در اين مقاله فقط به ارتباط حکمرانان مي پردازيم. ارتباطات حکمرانان در شاهنامه را مي توان در پنج بخش قرار داد که عبارتند از: ارتباط حکمرانان با خود و ديگران، ارتباط حکمرانان با خدا، ارتباط حکمرانان با طبيعت، ارتباط حکمرانان با ماورا طبيعت و ارتباط حکمرانان با موجودات ماورايي. مهم ترين اهداف ارتباطي که در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از: انواع ارتباطات حکمرانان، اهداف ارتباطي آنان و نتايج ارتباط آنان.