سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد قنادزاده – دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده:

زمینه و اهداف: بدلیل اهمیت تأثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان در مدت یکسال یک مطالعه توصیفی تحلیلی اپیدمیولوژیک در خصوص ارتباط فراوانی علائم بیماریهای تنفسی و آلودگی هوا در شهرستان اراک که یک شهر صنعتی محسوب می گردد بصورت مقایسه ای با شهرستان خمین انجام پذیرفت .
روش بررسی: در این مطالعه ابتدا شهر براساس مناطق مختلف جغرافیایی تقسیم شد و سپس ۱۶۲۰ دانش آموز دبستانی دختر و پسر ۷- ۱۱ سال بصورت تصادفی و خوشه ای مورد معاینه بالینی قرار گرفت . همچنین آلاینده های SH2,TSP,CO,SO2,NO2با دستگاههای پرتابل دیجیتالی در مکانهای مورد نظر اندازه گیری شد از نظر بالینی بیماریهای تنفسی بعد از معاینه دانش آموزان توسط پزشک همکار و ثبت علائم براساس پرسشنامه تنظیمی ، دانش آموزان مشکوک از نظر آزمایش اسپیرو متری براساس قد ، و سن مورد تست اسپیرومتری قرار می گرفتند .
همزمان با استفاده از پرسشنامه ، عوامل محیطی و سابقه عفونتهای تنفسی و عفونتهای ریوی مورد سنجش قرار گرفت .
یافته ها: براساس نتایج بدست آمده میزان این آلاینده ها به طور کاملاً محسوس بیشتر از همین بود هر چند میزان این آلاینده ها کمتر از حد استاندارد بود . براساس نتایج در بین دانش آموزان از نظر علائم بالینی بیشترین موارد مشاهده شده عبارت بودند از سرفه ، و تنگی نفس ، سرفه و کوریزا که به ترتیب ۲/۱۶ % ، ۹/۵ % ، ۸/۲ % مورد بودند . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون chi_squarاستفاده شد که براساس آن توزیع علائم بالینی در اراک و خمین معنی دار بوده است ( p.v=%002) همچنین مقایسه آلاینده های بین اراک و خمین همگن نمی باشد (p.v=0/021) همچنین مقایسه آلاینده های بین اراک و خمین همگن نمی باشد (p.v=0/021)
نتیجه گیری : ما احتمال می دهیم این نتایج تأثیر آلودگی هوا بر سلامت مردم اراک باشد و پیشنهاد می کنیم ضروری است با توجه به شرایط جغرافیایی و پایداری زیاد هوای اراک ، از طرفی صنعتی بودن این شهر ، مطالعات آزمایشگاهی و پاراکیلینیکی و قسمتهای اختصاصی تر بعمل آید و پایش مداوم آلاینده ها صورت پذیرد .